Close

July 23, 2020

Retrospekcija: Arvils Linde – SVEŠAIS

ARVILA LINDES retrospekcija

2019. gada oktobris – personālizstāde “SVEŠAIS”

Reiz sensenos laikos, tāltālā karaļvalstī kādā dienā saule kļuva melna, un debesis raudāja kūpošu darvu. Salti vēji gaudoja vilku balsīs, un nepagāja necik ilgs laiks, līdz darva iemājoja arī karalistes ļaudīs, liekot tiem vērsties citam pret citu.

Bija ieradies arī Svešais – mūžīgi izsalkusī tumsa, kas kļuvusi dzīva un kūpošas darvas taustekļiem pārņem sirdi pēc sirds.

Tomēr par spīti mūžīgajai naktij, valdnieka pilī tomēr bija rodamas sirdis, kas dega stiprāk par citām, un bija gatavas stāties tumsai pretī…